Trang chủ | Đào Tạo Chuyên Môn

GIẢNG ĐƯỜNG CỦA NIPRO

iMEP – Intitute of Medical Practice

(Viện thực hành y tế)

NIPRO cam kết mang lại kết quả tích cực cho bệnh nhân và cải thiện chất lượng cuộc sống – cho mọi người và bệnh nhân trên toàn thế giới. Nipro đã xây dựng các Viện thực hành y tế (iMEP) để hoàn thành mục tiêu này.

Viện Thực Hành Y Tế NIPRO

Đóng góp cho việc chăm sóc sức khỏe thông qua đào tạo chuyên môn

Nhân viên y tế được yêu cầu phải liên tục nâng cao khả năng giải quyết vấn đề và các kỹ năng khác. Để đáp ứng những nhu cầu này, chúng tôi đã thành lập Viện Thực hành Y tế NIPRO (NIPRO iMEP), một cơ sở đào tạo chuyên nghiệp hiện đại dành cho nhân viên y tế.

iMEP – Thái Lan

NIPRO SALES (THAILAND) CO., LTD.

  • 89/170 Nipro Building, Viphavadee-Rangsit Road, Talad-Bangkhen, Laksi, Bangkok, THAILAND 10210

TÌM HIỂU THÊM