Trang chủ | Sản phẩm

NIPRO SALES VIỆT NAM là nhà cung cấp chuyên nghiệp các giải pháp cải tiến và chất lượng cao trong chăm sóc thận, liệu pháp tiêm truyền, chăm sóc đái tháo đường, chăm sóc gia đình và tim mạch can thiệp & phẫu thuật tim. Cam kết hướng tới sự hoàn thiện của chúng tôi được phản ánh qua sự hiện diện kinh doanh mạnh mẽ của chúng tôi trên tất cả các lĩnh vực sản phẩm này. Chúng tôi tự hào cung cấp các quả lọcmáy lọc máu hàng đầu phục vụ tốt nhất cho thị trường chạy thận nhân tạo.

Tại NIPRO, mục tiêu của chúng tôi là trở thành đối tác của bạn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏeđóng góp có ý nghĩa cho xã hội. Với sự tiến bộ nhanh chóng của các thiết bị y tế, chúng tôi không ngừng làm việc chăm chỉ hơn để phát triển các loại thuốc an toàn hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người. Trọng tâm của chúng tôi vượt ra ngoài các lĩnh vực thông thường, khi chúng tôi tích cực giới thiệu các sản phẩm đột phá để khám phá những chân trời và cơ hội mới.

Không giới hạn bản thân trong các lĩnh vực hiện có, NIPRO liên tục cung cấp các sản phẩm sáng tạo để tích cực mở đường cho các lĩnh vực mới và hơn thế nữa.