Trang chủ | Tuyển dụng

LÀM VIỆC Ở NIPRO

Phát Triển Sự Nghiệp Cùng Chúng Tôi

Với sự phát triển nhanh chóng của Nipro trong những năm gần đây, chúng tôi sẵn sàng mở rộng cánh cửa chào đón những tài năng trong tương lai. Cách tiếp cận “Con người” của chúng tôi hướng đến việc lấy khách hàng làm trung tâm, đơn giản hóa và công bằng.

Tinh Thần Làm Việc Của Chúng Tôi

Vị Trí Công Việc Cần Tuyển

Coming soon